ขอเชิญร่วมประดับธงและประดับตราสัญลักษณ์ "ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ "

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พ.ค.2563

การติดตั้งภายในหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน มี 2 รูปแบบ ในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และธงตราสัญลักษณ์ ตามภาพตัวอย่าง ในส่วนของคาร บ้านเรือนนั้น ประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ตามภาพตัวอย่าง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตราสัญลักษณ์และภาพพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่ https://phralan.in.th/coronation/download.php