ข่าวประกาศ

 • 14-15 ก.พ..62

  ติดต่อรับบัตรงาน Congratulations Night หากเลยกำหนดโปรดรีบมาติดต่อ

 • 22 ก.พ..62

  เปิดให้ลงทะเบียน Congratulations Night เวลา 16.15น. ((ต้องนำบัตรมา))

 • 4 มี.ค.-3 พ.ค.62

  เปิดคอร์สปรับพื้นฐาน ติดต่อที่ครูประจำชั้น

 • 25 ก.พ.62

  ลงทะเบียนเรียน 1/2562

ช่องทางสื่อสาร

biriyayodhin@gmail.com biriya.biriyayodhin Line ID:0834363456

บริหารงานโดย


ผอ.พรรณทิพย์ แสนสระดี


ปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย